As usual

جادوی فوت کردن قاصدک

161

پیرمردهای دهراست گفته اند کهپشت چشم های توخاطرات مرده رانبش قبر می کنند.
/ 1 نظر / 40 بازدید

159

نشسته بود خیره به مهتابدر انتظار سواری که قرار بیاوردپدر-اسب آبی بزرگ-همیشه در حال خوردنبرادرکفتاری که دندان عقلش را توی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

158

دو تایی که تا ندارندحباب های لرزان نورانیدر شب زمستان اندکه قند تو دلم می سایند، بی وقفه دوتاییکه تا ندارنددروازه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

157 کلاسیک!

میترسم اگر شبیه خوابم باشیبانوی نجیب زاده ی نقاشی!لبخند بزن رنگ به دنیام بپاشتکرار بکن 'همیشه باید باشی'
/ 1 نظر / 42 بازدید

150

هلوقرمه سبزینقاشی های دوران کودکیمن نتوانستم پای تو را به شعر باز کنمشاید اینها بتوانند.
/ 0 نظر / 21 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
17 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
3 پست