150

هلو
قرمه سبزی
نقاشی های دوران کودکی

من نتوانستم پای تو را به شعر باز کنم
شاید اینها بتوانند.

/ 0 نظر / 21 بازدید