152

...
سیزده دانه ی بارور
به محض کاشتن
بر بدنت گل می دهند

به خود می پیچی
پیراهنت غرق شکوفه می شود
در رودی از شراب که تا آشپزخانه آورده ای
غرق می شوی

مردم مدام پچ پچ می کنند

چقدر خوشبختند
در قلب تو جا باز کرده اند
گلوله های این
برتای دسته نقره ای

/ 0 نظر / 19 بازدید