153

مرتب نشسته اند و به چشمهاش گوش می دهند
عروسکهای رنگارنگ پشت ویترین

/ 0 نظر / 18 بازدید