154 کلاسیک!ً

پا داشت و سر ولی سر از پا نشناخت
برداشت و تند روی دوشش انداخت
یک مانتوی خاکستری و شال سیاه
آمد دم در ولی پدر را نشناخت

/ 0 نظر / 18 بازدید